Avfallshåndtering – hvor søppelet skal kastes

Fagerlia hageby borettslag har Molok som avfallssystem. I nærheten av husene står to stk Molok; en til papp og papir og en til restavfall. I tillegg er det plassert to Molok ved trafoen i krysset ved Ramsharts vei/Aaengveien til plastembalasje.

Glass/metall kastes i container som er plassert ved butikken. Det er usikkert hvor container for glass og metall vil bli plassert i framtida. Men styret vil komme tilbake med informasjon dersom det blir endringer.

I forbindelse med jula vil vi minne alle om at glanset papir (gavepapir) ikke er papiravfall, men restavfall.

Hvis det er fullt i nærmeste Molok, må man finne en som har ledig plass. Det må ikke gjensettes avfall (verken papp/papir eller restavfall) utenfor molok, da dette vil tiltrekke seg kråker og evt. andre uønskede rotekopper!