Ønsker du fortsatt butikk i Fagerlia?

Melding fra aksjonskomiteen for fortsatt butikkdrift i Fagerlia:
(Aksjonen er ikke koordinert av styret, men vi stiller oss selvsagt bak alle gode saker…)

Dere har hørt at Bunnpris planlegger å stenge butikken i Fagerlia 17.12.? Vi mobiliserer for å kjempe for nærbutikken! Mister vi den nå, vil det trolig bli boliger på tomta. Da vil muligheten for å ha en nærbutikk være tapt for all framtid. Synes du det er synd, på egne eller andres vegne? Er du med?

Sakens fakta er selvsagt at for mange av oss har handlet for lite på denne butikken. Nå som den ser ut til å forsvinne, er vi vel en del som angrer på dette. Fordi…

  • det er hit ungene våre kan løpe – med handlelapp og penger i hånda. Her møter de kjente ansikt og et oversiktlig butikkmiljø.
  • det er hit våre eldre naboer greier å gå, også de som ikke disponerer bil. Om det kniper på enkelte vinterdager, kan de til og med få varene sine brakt til døra.
  • det er denne butikken vi stikker innom på vei hjem.
  • det er her vi handler når vi lar bilen stå, og sykler eller tar buss til jobb.
  • det er denne butikken som redder oss når vi plutselig oppdager at vi mangler noe viktig.
  • det er her vi henter pakker som kommer til post-i-butikk.
  • det har en verdi for bomiljøet å ha et møtepunkt, for prat og plakater.
  • det er positivt for boligprisene i området vårt at vi har fasiliteter som butikk og barnehage i nærheten.

Vi kan mene det ene og det andre om butikken – det er utvilsomt rom for forbedringer. Men vi vil ha butikk i Fagerlia! Ikke minst i solidaritet med dem i nabolaget som ikke er voksne, friske, og bilkjørende, vil vi kjempe for butikken vår.

Vi vil be Lykke om en siste sjanse. Dersom de utsetter nedleggelsen med et halvt år, får vi sjansen til å bevise at vi som nabolag er villig til å sørge for at det hele går rundt. NÅ MÅ VI HANDLE! I dobbel forstand.

Bli med og kjemp! Vi kjører en markering foran butikken

tirsdag 22. november kl 16.30

Vi stiller med gratis pølser, så dere kan droppe middagen denne dagen. Vi inviterer Christian Lykke og pressen. Da er det viktig at vi er mange til stede! Fint om dere lager plakater – sett barna i sving!

Vi skal kjøpe inn mat og drikke, og vil derfor gjerne ha en pekepinn på hvor mange vi kan bli. Send en SMS til 984 28 998 med «VI KOMMER! X personer». Gjør det nå! Og kom på onsdag!

DETTE ER VÅR ALLER, ALLER SISTE SJANSE. GRIP DEN!

 Kampklar hilsen fra

aksjonskomiteen for fortsatt butikkdrift i Fagerlia
(For de som er på Facebook kan dere søke opp gruppa med dette navn og bli medlem)