Generalforsamling er avlyst pga. smittesituasjonen

Generalforsamlingen som skulle avholdes 1. juni er avlyst! Grunnet smittesituasjonen og lokal smittevernforskrift kan vi ikke være flere enn 10 samlet innendørs og ikke mer enn 20 utendørs.

Vi avventer inntil ny vurdering fra Trondheim kommune 9. juni, for å se om bestemmelsene videreføres eller ei.

Hvis mulig vil det innkalles til ny dato for fysisk møte. Dersom det fremdeles er strenge restriksjoner etter 9. juni, må vi avholde årets generalforsamling digitalt. I så fall vil alle saker under punkt 5 i innkallingen bli utsatt til en ekstraordinær generalforsamling på et tidspunkt der det igjen er lov til å samles fysisk.

I påvente av endelig beskjed om digital eller fysisk generalforsamling, ber styret om at de som ennå ikke har aktivert sin bruker på «min side» på tobb.no, om å gjøre dette nå. Se nedenfor for hvordan du gjør dette.

Hilsen Styret

Problemer med TV og/eller internett?

Har du problemer med TV og/eller internettet kan du sende en epost til Styret (styret@fagerliahageby.no) eller SMS til Anne Berit (480 52 971) med navn, adresse og telefonnummer innen 30. november.

Styret vil deretter sende over ei liste med alle som har meldt at de har problemer med TV og/eller internett til Telia (de som har tatt over Get), slik at de kan ta kontakt med hver enkelt beboer for å utbedre feilen.

Get kommer til borettslaget for å hjelpe!

På tirsdag og onsdag (4. og 5. februar) kommer Get til borettslaget for å hjelpe de som har utfordringer med internett eller TV. Du finner dem i vaktmestergarasjen (Fagerliveien 24) fra kl 17-21 begge dagene, og dersom nødvendig kan de bli med til leiligheten for å feilsøke og/eller fikse.

Hvis du har problemer med nettverket eller TV-signal – benytt muligheten for å få hjelp nå!